[COMANDO B] pdf sucks?

Carles Bonamusa/UPC Carles.Bonamusa at upc.es
Mon Mar 31 15:27:33 CEST 2003


Hem responc a mi mateix, co no, estava a bulma

http://bulmalug.net/body.phtml?nIdNoticia=1355

( si es que em falla uns minuts el buscador de bulma, i ja perdo el món de
vista... ja ho comentavem a la quedada de badopi, de vegades primer cal
mirar a bulma abans que a google XDDD)

siau!

elTorete


More information about the Comandob mailing list