[COMANDO B] russificar la Debian

muzzol muzzol at mail.ru
Tue Apr 1 16:51:14 CEST 2003


On Tue, 01 Apr 2003 16:44:38 +0200
Dani <diabelek at mail.ru> wrote:

> En/na Dani ha escrit:
> Muzzol, perdona que he escrit malament el teu nom, un lapsus.
> Dani

No passa res, de fet els meus colegues em diuen mussol, pronunciat amb esses. Vaig triar muzzol com a nick per evitar problemes amb els registres, és tan difícil avui dia trobar un malnom que no utilitzi ningú!!

==============
    ^ ^
    OO
   (_ _)
muzzol at mail.ru
==============
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
No els hi agrada.

More information about the Comandob mailing list