[Comandob] sistema de tiquets amb planificació de tasques (Gantt)

Guillem Barba Domingo guillem at alcarrer.net
Wed Jan 21 16:51:42 CET 2009


Hola gent,
estic buscant un sistema de tiquets que tingui integrat un sistema de 
planificació/calendarització de tasques (bàsicament, que generi diagrames de 
gantt, o algun altre tipus de sortida).

La cosa és que el client vagi enviant les peticions (bugs, millores, etc...) i 
el Cap de projectes fagi una previsió d'hores de cada tasca/petició i 
l'assigni al desenvolupador en qüestió.
D'aquesta estimació d'hores (i segons els recursos disponibles => hores que 
treballa el developer), que el sistema pugui generar una 
planificació/calendarització/diagrama de gantt.

Idealment, seria genial que també tingués un sistema de repport d'hores. O 
sigui, que el developer en qüestió, a part de marcar la tasca com acabada o 
no, pugui anar indicant: he currat en aquesta tasca 3 hores el dilluns, 2 el 
dmts... per després poder fer el càlcul d'hores dedicades de cara a la 
facturació.

Coneixeu algun sistema així? Jo penso en el Trac amb algun plugin (o 
desenvolupant algun plugin), però a part de que voldria valorar altres 
alternatives (si no, acabo dient que "Trac lo hace todo", i tampoc és això), 
diria que no hi ha cap plugin que generi ell la planificació automàticament 
(n'hi ha que 'dibuixen' el diagrama de gantt però tu has d'especificar moment 
d'inici i fi).

apa, salut!
-- 
Guillem Barba Domingo
http://www.guillem.alcarrer.net
L'Hospitalet de Ll. - Catalunya


More information about the Comandob mailing list