[Comandob] script i logout

Arnau Bria arnau at emergetux.net
Wed May 27 16:32:36 CEST 2009


On Wed, 27 May 2009 15:45:33 +0200
Alejandro Exojo wrote:

> Jo (crec que) sí que he entès el que dius, però no del tot. Com dius
> que fas el arranc del script que fas servir? L'excecutes, o fas un
> "source"? El poses en segon pla?
no és un script meu, és la comanda script:

NAME
     script — make typescript of terminal session

i la poso al final del profile com:

script file 

(on file és l'ouput qeu dessitjo)

però quan fas el logout, no surts, sino que surts del "script". Exemple:

arnau en lx-arnau ~/puppet $ script
Script started, file is typescript
arnau en lx-arnau ~/puppet $ echo hola
hola
arnau en lx-arnau ~/puppet $ exit
exit
Script done, file is typescript
arnau en lx-arnau ~/puppet $

em retorna el prompt. I el fitxer guarda:

arnau en lx-arnau ~/puppet $ cat typescript 
Script started on Wed 27 May 2009 04:31:21 PM CEST
arnau en lx-arnau ~/puppet $ echo hola
hola
arnau en lx-arnau ~/puppet $ exit
exit

Script done on Wed 27 May 2009 04:31:28 PM CEST

us estic liant? :-)

-- 
Arnau Bria
http://blog.emergetux.net
Bombing for peace is like fucking for virginity


More information about the Comandob mailing list