[Comandob] subversion, usuaris i permisos

Arnau Bria arnau at emergetux.net
Tue Jun 16 11:50:07 CEST 2009


Per cert, 

> [groups]
> users = arnau
> readers = christian,gonzalo
> 
> [/]
> @readers = r
> @users = rw

Aixòo tampoc funciona....
he canviat users per admin, per si fos una paraula reservada, i el grup
readers pot escriure...

salut!
Arnau


More information about the Comandob mailing list