[Comandob] Appliance en GNU/Linux

muzzol muzzol at gmail.com
Tue Jun 16 13:46:19 CEST 2009


2009/6/16 Pedro Lopez-Cabanillas <pedro.lopez.cabanillas at gmail.com>:
> On Tuesday, June 16, 2009, Oscar Osta Pueyo wrote:
>> ¿Alguien tiene experiencia en el montaje de appliance/cajas negras en
>> GNU/Linux?
>

no he provat amb solucions generiques, pero a la feina hem muntat un
ASSP en mode apliance.

em dona la sensacio que hauries de cercar informacio sobre projectes
concrets, es a dir, muntar un aplicance amb l'aplicacio X, ja que son
els desenvolupadors/usuaris de cada aplicacio els que solen aportar
directament aquestes eines (front ends, comandes propies, etc). per
exemple, si l'aplicacio que vols muntar no suporta gestio remota via
web com t'ho fas? per molt que tenguis una caixa negra ben configurada
no tendra utilitat.

fins aviat,

muzzol


-- 
========================
     ^ ^
     O O
    (_ _)
muzzol(a)muzzol.com
========================
jabber id: muzzol(a)jabber.dk
========================
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
No els hi agrada.
========================
"El gobierno español sólo habla con terroristas, homosexuales y
catalanes, a ver cuando se decide a hablar con gente normal"
Jiménez Losantos
========================
<echelon spamming>
bomb terrorism bush aznar teletubbies
</echelon spamming>


More information about the Comandob mailing list