[Comandob] Grub en migracio P2V (KVM)

Jordi Funollet jordi.f at ati.es
Tue Jun 16 16:54:45 CEST 2009


Oscar Osta Pueyo dixit:
> Ja se que és una cosa evident...però el /boot està fora del LVM com
> partició normal, ¿no?

M'oloro que m'estic deixant alguna cosa evident, o sigui que no et tallis 
encara que sembli obvi.

La màquina "host" a on corren les màquines virtuals gestiona el disk amb LVM; 
el VG es diu com el "host" (nayarit) i el LV com el "guest" (veracruz). Els 
dispositius acaba tenint aquesta pinta: /dev/nayarit/veracruz

Però el "guest" no veu res d'això: al KVM se li assigna un disc i el veu com a 
tal. En el "guest" podria tornar a fer LVM, però no em cal complicar-ho més i 
faig una sola partició.

Si boto el "guest" amb una Live (Ubuntu 8.10) veu aquest disc:

------------------------------------------------------------
# fdisk -l /dev/vda

Disk /dev/vda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/vda1  *      1    2610  20964793+ 83 Linux
------------------------------------------------------------

I al /dev/vda1 hi ha el sistema de fitxers ext3 que he creat abans.

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net
More information about the Comandob mailing list