[Comandob] Soft de Cluster

muzzol muzzol at gmail.com
Tue Oct 20 10:29:22 CEST 2009


2009/10/19 Enric Lleal i Serra <kishpa at kishpa.com>:
> ¿Alguna sugerencia? :-?
>

de quin tipus de serveis estam xerrant?
-- 
========================
     ^ ^
     O O
    (_ _)
muzzol(a)muzzol.com
========================
jabber id: muzzol(a)jabber.dk
========================
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
No els hi agrada.
========================
"El gobierno español sólo habla con terroristas, homosexuales y
catalanes, a ver cuando se decide a hablar con gente normal"
Jiménez Losantos
========================
<echelon spamming>
bomb terrorism bush aznar teletubbies
</echelon spamming>


More information about the Comandob mailing list