[Comandob] Soft de Cluster

Enric Lleal i Serra kishpa at kishpa.com
Wed Oct 21 08:38:14 CEST 2009


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hola Muzzol,

muzzol wrote:

> de quin tipus de serveis estam xerrant?

Bàsicament d'un servei d'OAS (Oracle Application Server), que tira de
recursos locals per atacar a les bb.dd finals. Actualment està en un
equip físic, amb llurs volums ubicats a cabina SAN.

El servei està patint un ús/abús intensiu i tot i que no presenta gaires
pèrdues de servei (per no dir cap), la Direcció el vol upgradejar a HA
donat que és un sistema crític.

Hem estat sopesant algunes idees inicials. Com ja us vaig comentar al
correu inicial, una opció sería fer servir el propi ClusterWare d'Oracle
per clusteritzar els sistemes de fitxers i jugar amb les adreces IP
virtuals, a més de fer el balanceig de càrrega... Però clar, es
considera que és una pa$ta (no tanta dins de tot el llicenciament de
productes Oracle que tenim), i s'està -com a mínim- buscant alternatives.

Vam descartar la consolidació virtual de l'equip donat que és un tipus
de servei (hi va el server web, el de reports, forms i el de la b.dd del
repositori de metadades) que es menja molta CPU de manera constant.

Una altra possibilitat seria tenir els recursos físics comuns, que
farien servir els 'n' nodes, ubicats a la SAN, montats per un server
virtual que fes de host de fitxers i que exportés NFS perquè cada un
d'aquests 'x' nodes montés els diferents recursos. Seria factible, però
caldria determinar com fer el balancing, etc.

Bé, m'estic anant per les branques i tampoc t'he dit res interessant. :-D

Seguiré buscant. :-)


- --
A reveure!!
Enric
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.12 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iEYEARECAAYFAkrerFYACgkQL2RaotzLjPzjlwCdF0IpPxR8Grripp9Ly6N0Dv2e
/PwAoIjuAY3jSnz26Sye5nSG0lk7+Fee
=3Wd3
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the Comandob mailing list