[Comandob] Soft de Cluster

muzzol muzzol at gmail.com
Thu Oct 22 09:24:12 CEST 2009


El 21 / octubre / 2009 08:38, Enric Lleal i Serra <kishpa at kishpa.com> ha escrit:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Hola Muzzol,
>
> muzzol wrote:
>
>> de quin tipus de serveis estam xerrant?
>
> Bàsicament d'un servei d'OAS (Oracle Application Server), que tira de
> recursos locals per atacar a les bb.dd finals. Actualment està en un
> equip físic, amb llurs volums ubicats a cabina SAN.
>
> El servei està patint un ús/abús intensiu i tot i que no presenta gaires
> pèrdues de servei (per no dir cap), la Direcció el vol upgradejar a HA
> donat que és un sistema crític.
>

si només vols un actiu/passiu podries provar amb heartbeat però amb un
servei tan particular com el OAS no sé que tal aniria. com ja han
comentat Oracle ofereix el seu propi sistema de clusterització, però
clar, això suposa llicències i pasta.

apart el OAS és un mamut, no sé quin tipus d'aplicacions teniu, però
pot tardar varis minuts en posar-se en marxa i el heartbeat l'únic que
fa quan detecta un node caigut és descartar-lo i posar el servei
secundari en marxa. tampoc podries conservar l'estat de les sessions
si no es guarden a la pròpia BBDD.

si tot això NO és un problema, podries provar amb heartbeat.
bàsicament es configura una IP virtual que comparteixen tots els
nodes, crees un monitor (normalment es mira un procés, però pot ser
qualsevol cosa), i configures les accions a realitzar quan el monitor
llença un event (normalment desmuntar i matar procesos al host que ha
caigut, i muntar i aixecar processos al host secundari). el node
secundari s'apropia de la IP i passa a ser el primari.


a la pàgina de http://www.linux-ha.org/SuccessStories surten algunes
referències a Oracle, però la veritat jo agafaria el suport oficial en
un cas així.


apart ja t'han comentat el tema de la redunància a totes les altres
capes: xarxa, cabina, etc


una altra possibilitat és virtualitzar tota la màquina i tenir-ne dues
còpies a dos servidors diferents. amb una mica d'scripting ho podries
balancejar tant amb vmware server com amb virtualbox, kvm o fins i tot
amb contenidors. igualment crec que tendries una finestra de caiguda
d'uns quants minuts.


no sé si t'ajuda tot això, tan fàcil com és demanar:

"que és millor, intel o AMD?"

:)

-- 
========================
     ^ ^
     O O
    (_ _)
muzzol(a)muzzol.com
========================
jabber id: muzzol(a)jabber.dk
========================
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
No els hi agrada.
========================
"El gobierno español sólo habla con terroristas, homosexuales y
catalanes, a ver cuando se decide a hablar con gente normal"
Jiménez Losantos
========================
<echelon spamming>
bomb terrorism bush aznar teletubbies
</echelon spamming>


More information about the Comandob mailing list