[Comandob] tinguent IRC no cal tele

Blackhold blackholdmailer at gmail.com
Mon Jun 27 11:02:01 CEST 2011


2011/6/27 muzzol <muzzol at muzzol.com>:
>
> fins aquí estava xerrant ell tot sol? o és un error del log del irc?

no no, és així... estava xerrant tot sol...

>
> vaja figura.

si wenu... ara torna a estar al irc y sigue...

>
> muzzol
>
> --
> ========================
>      ^ ^
>      O O
>     (_ _)
> muzzol(a)muzzol.com
> ========================
> jabber id: muzzol(a)jabber.dk
> ========================
> No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
> No els hi agrada.
> ========================
> "El gobierno español sólo habla con terroristas, homosexuales y
> catalanes, a ver cuando se decide a hablar con gente normal"
> Jiménez Losantos
> ========================
> --
> _______________________________________________
> Comandob mailing list
> Comandob at badopi.org
> http://lists.badopi.org/mailman/listinfo/comandob


More information about the Comandob mailing list